Open Server Thái Sơn


Website : http://volam-gamevn.com/


Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/


Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/


Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN


Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 EXP 2 Giờ + Cấp 80 Nhận X2 Skill 2 Giờ –
- Nhận Hổ Trợ Máu Ký Năng Tân Thủ Đến Cấp 130 -
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần -


Thời Gian Đua Top:
- Thời Gian Đua Top: từ 7h00 Tối Ngày 31/08/2014 Đến 7h00 Tối Ngày 02/09/2014
- Thời Gian Trao Thưởng: Trong Ngày 02/09/2014

Phần Thưởng Đua Tóp Cao Thủ
- Top 1: 1 Phi Vân + 1 Bộ Ân Bang Random + 1000 Vạn
- Top 2: 1 Phi Vân + 1 Bộ Định Quốc Random + 700 Vạn
- Top 3: 1 Phi Vân + 1 Bộ Hiếp Côt Random + 500 Vạn
- Top 4: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3 Lệnh Bài Định Quốc + 300 Vạn
- Top 5: 1 Ngựa 80 Random + 200 Vạn + 3 Bình Tiên Thổ Lộ [Khóa]
- Top 6: 1 Ngựa 80 Random + 200 Vạn + 3 Bình Tiên Thổ Lộ [Khóa]
- Top 7: 1 Ngựa 80 Random + 200 Vạn + 3 Bình Tiên Thổ Lộ [Khóa]
- Top 8: 1 Ngựa 80 Random + 200 Vạn + 3 Bình Tiên Thổ Lộ [Khóa]
- Top 9: 1 Ngựa 80 Random + 200 Vạn + 3 Bình Tiên Thổ Lộ [Khóa]
- Top 10: 1 Ngựa 80 Random + 200 Vạn + 3 Bình Tiên Thổ Lộ [Khóa]

Phần Thưởng Đua Top Môn Phái:
- Top 1: 1 Ngựa 80 Random + 1 Bình Tiên Thổ Lộ [Khóa]

Lưu ý:
* Những Nhân Vật Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái
* Trong Thời Gian Đua Top Không Bán Tiên Thổ Lộ Có Ảnh Hưởng Đến Kinh Nghiệm Nhân Vật
* Mỗi Nhân Vật Chỉ Được Nhận 1 Phần Thưởng