Trang chủ : http://volamphungthanh.com
Yahoo hỗ trợ : volam_phungthanh@yahoo.com
Ngày 02/09/2014 : Máy Chủ Phụng Thánh Tiến Hành OpenBeta Vào Lúc 12h30 (trưa) và bắt đầu sự kiện 'Đua Top Nhận Thưởng'
Ngày 09/09/2014 : BQT sẽ kết thúc sự kiện đua top , phần thưởng sẽ được trao giải theo bảng xếp hạng trong game sẽ cập nhật lúc

0h ngày (08/09/2014)

Tính năng server:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hút nội , sinh lực chuẩn VNG.
- Ủy thác rời mạng (Chuẩn VNG 100%)
- Bày bán có giấy phép
- Tính năng Thi Trạng Nguyên (NEW)
- Tính năng Tìm vật phẩm Phong Lăng Độ (NEW)
- Tính năng mật khẩu bảo vệ nhân vật (NEW)
- Đính tháo trang bị chuẩn thời gian VNG (NEW)
- Ép trang bị An Bang - Định Quốc
- Kinh Nghiệm ( cấp bé lên nhanh , cấp lớn chậm dần nhưng ko quá chậm gây chán)
- Nhiệm Vụ Dã Tẩu ( đổi mới và phong phú hơn )
- Boss Hoàng Kim
- Bang Hội ( Chuẩn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc )
- Tẩy Tủy ( Chuẩn 1 lần tẩy miễn phí, còn lại dùng TT + THBT)
- Kỹ năng (Hỗ trợ đầy đủ chuẩn Phiên bản Sơn Hà Xã Tắc)
- Trang bị Vinh Diệu Y , Tinh Chuẩn Ngoa mua bằng điểm Phúc Duyên
- Ngựa Bôn Tiêu mua bằng điểm danh vọng
- Xóa vật phẩm và mua các vật dụng cần thiết ở NPC Lễ Quan
- 11 Map Luyện công
- 3 Map thành thị
- Đồ An bang , Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt, đồ Hút hít chuẩn VNG.
-----------Tính năng Liên Đấu , Tống Kim sẽ ra mắt sau sự kiện 'Đua Top' ADM sẽ thông báo sau trên trang chủ ---------------