KHAI MỞ S1 LINH KIẾM 00H 02/09/2014
Trang chủ: http://cuongkiem.com
Đăng ký: http://cuongkiem.com/reg.php


* Hỗ trợ tân thủ

- Lên cấp 40
- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x500
- Chân khí đan x500
- Đồng khóa 999.999.999
- [10 bội EXP] x10
- Thần hành phù x500

* Hoạt động hàng ngày
- Map train KNB tại Đao Kiếm Cốc
- Map train EXP tại Tiêu Dao Sơn
- Long Thành Chiến diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Vô Song Chiến Trường diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Trận Doanh
- Lăng Tự
- Lôi Đài Tỉ Võ

* Đua TOP nhận thượng
- Top 1 - 5 Lực Chiến: Nhận 3.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Cấp nhân vật: Nhận 3.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Gia tướng: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Thú cưỡi: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lăng tự: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lôi Đài Tỉ Võ: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lăng tự: Nhận 1.000.000 KNB
- Công bố kết quả sau 1 tuần khai mở sever

* Hỗ trợ: cuongkiem_hotro@yahoo.com.vn

Trang chủ: http://cuongkiem.com
Đăng ký: http://cuongkiem.com/reg.php