BQT TheGioiGameOnline.net xin thông báo :

Sau Một Thời Gian AlPhatest hôm nay BQT xin phép Open chính thức server Ngọa Hổ .

Thông Tin Sever và 1 số hình ảnh về Sever ĐKVS 2

Trang Chủ: http://takiem.com

Link đăng ký : http://takiem.com/quanly


* Hỗ trợ tân thủ

-10000 Nick Tạo Đầu Tiên Sẽ Nhận Được 1000 KNB

- Level 47

- Bộ đồ Hoàng Kim Cam LV 40

- 1 Pet Cam

- VIP Chí tôn 365 ngày

- Ngoại trang cực đẹp

* Tỉ lệ nạp card

- 10.000đ = 10.000 KNB

- Nhân 2 thẻ cào trong 5 ngày đầu khai mở[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất ![DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

[DKVS 2 ] Chính Thức Open Server Tà Kiếm 9h 2/9 ! Đua Top Khuyến Mãi Cực Chất !

BQT Kính Bút !