Trang chủ : http://cuongchien.com
*HỖ TRỢ TÂN THỦ
CuồngChiến.Com Web Game DKVS 2 *Khuyến Mại: X2 nạp card đến hết 5/9/2014
*Hỗ trợ tân thủ:
-Hỗ Trợ Lên Cấp: 41 -Tặng đồ [TRUYỀN THUYẾT] cấp 40 -Cường hóa tinh 999 -Khoách Triển Phù 999
-Đồng 999.999
-Tọa kỵ luyện thú đan 999 -Chân khí đan 999

*HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
- Map train KNB : Tất cả quái ở Vạn Kiếp Cốc
- Map train EXP: Tất cả quái ở Tiêu Dao Sơn
*KHUYẾN MẠI NẠP THẺ
-Khuyến mại nạp thẻ 100% ngày 5/9/2014

Trang chủ : http://cuongchien.com