võ lâm hỏa kiếm hoạt động lâu dài ổn định ra mắt tháng 4 năm 2014. open server mới vào tháng 13/8/2014
Tăng mức hỗ trợ tân thủ
từ ngày 2/9 server sẽ tăng hỗ trợ tân thủ.
+ vào nhận 50 level
+ 24h nhân đôi kinh nghiệm
+ 24h nhân đôi luyện skill
+ lên 80 nhận full bộ skill 9x
+ 1000 lượng cùng 1 ngựa 2x
trang chủ: http://volamhoakiem.com
diễn đàn: http://diendan.volamhoakiem.com

---------- Post added at 06:05 PM ---------- Previous post was at 11:09 AM ----------

lên sv đông vui vkl chuẩn bị ctc