Server: Tuyệt Thế Võ Lâm
Trang chủ: http://www.tuyetthevolam.com/
Diển Đàn : http://forum.tuyetthevolam.com
Yahoo hỗ trợ: hotro_tuyetthevolam hoặc hotro2_tuyetthevolam
Fanpage: CLick


Thời gian Open Test: 12h 3/9/2014--> 9h 10/9/2014
Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.
Thời gian Đua TOP: 10h 10/9/2014 --> 12h 13/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phiên Vũ+ 1500 Xu+ 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Bôn Tiêu+ 1000 Xu+ 750 Vạn.
TOP 3: 1 Phi Vân+ 1000 Xu+ 500 Vạn.
TOP 4-->6: 1 Chiếu Dạ+ 800 Xu+ 250 Vạn.
TOP 7-->10: 1 Túi Ngựa 8x+ 500 Xu+ 150 Vạn.
TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Túi Ngựa 8x.
TOP 1 PHÚ HỘ: x2 Số Tiền.

Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ, x2 Skill.

**Hỗ Trợ Tân Thủ:
-Hỗ trợ 60 Skill Mộng Diệp, Máu Free đến Level 150, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.
-Level 20.
-4h x2 Exp.
-Set Kim Phong.
-Ngựa Túc Sương.
-Free Skill 90, 2h x2 Skill.


**Giới thiệu về Server:
-Auto Ingame thông minh với các tính năng ưu việt:
+Bỏ Quái Lag.
+Ẩn Hiệu Ứng, Ẩn Người Chơi, Ẩn NPC giảm lag.
+Tự Tổ đội.
+Tự Theo Sau người chỉ định.
+Tự sửa đồ, nuốt Tiên Thảo Lộ.
+Tự Nhặt Đồ, Tự Nhặt Tiền.
+Tự Buff kĩ năng hỗ trợ.


-Post Item Kênh Chat, Bày Bán, Tần Số Bang Hội Full.
-Hệ thống Skill: 9x, 12x Chuẩn VNG.
-Hệ thống trang bị: Item Xanh(Có option KĨ NĂNG VỐN CÓ), Định Quốc, Ang Bang, Nhu Tình, Hiệp Cốt, ...
-Option trung bình: 15--19%.
-Hiệu ứng trung bình: 10%--30%.
-Tỉ lệ rơi đồ Max: 1%.( Xuất hiện ở boss HK, Kì Lân,Thông Vip...)
-Tỉ lệ Exp: x4 so với VNG.

-Có tất cả các tính năng của CTC.
Các tính năng bổ sung:
-Xung mạch Thần Công.
-Nâng Cấp Item Xanh.
-Chế Tạo Vũ Khí.
-Chuyển Sinh.
-Bài Cào.
-Chiến Đấu Kì Lân.
-Thông Thường, Thông VIP mỗi ngày.
-Phong Kì.
-Hoa Đăng.
......................Một số tính năng khác tham gia để hiểu rõ hơn nhé!


1 số hình ảnh test trong game cho anh em đây !!!!

[IMG]http://4.*****************/-UFIW3qfgi-c/VAfGP9LRYzI/AAAAAAAAAB8/0qtcGvgPY2k/s1600/1.jpg[/IMG]
[IMG]http://4.*****************/-2aOs5jRBobQ/VAfGQNZa4iI/AAAAAAAAAB0/koS3g266YYM/s1600/3.jpg[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-rQsuvMr9Fbg/VAfGQMrtJ-I/AAAAAAAAAB4/Hp1hDzRvlDU/s1600/4.jpg[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/-XFcFGIdROhY/VAfGR_O_uNI/AAAAAAAAACM/N9_HNawnlrE/s1600/5.jpg[/IMG]

BQT Tuyệt Thế


---------- Post added at 10:40 AM ---------- Previous post was at 09:43 AM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added at 03:08 PM ---------- Previous post was at 10:40 AM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added at 06:12 PM ---------- Previous post was at 03:08 PM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added at 07:05 PM ---------- Previous post was at 06:12 PM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added 09-05-2014 at 07:23 AM ---------- Previous post was 09-04-2014 at 07:05 PM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added at 03:15 PM ---------- Previous post was at 07:23 AM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added 09-06-2014 at 11:09 AM ---------- Previous post was 09-05-2014 at 07:02 PM ----------

Thời gian Open Test: 12h 3/9/2014--> 9h 10/9/2014
Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.
Thời gian Đua TOP: 10h 10/9/2014 --> 12h 13/9/2014.

---------- Post added at 02:37 PM ---------- Previous post was at 11:09 AM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added at 04:48 PM ---------- Previous post was at 02:37 PM ----------

**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phiên Vũ+ 1500 Xu+ 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Bôn Tiêu+ 1000 Xu+ 750 Vạn.
TOP 3: 1 Phi Vân+ 1000 Xu+ 500 Vạn.
TOP 4-->6: 1 Chiếu Dạ+ 800 Xu+ 250 Vạn.
TOP 7-->10: 1 Túi Ngựa 8x+ 500 Xu+ 150 Vạn.
TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Túi Ngựa 8x.
TOP 1 PHÚ HỘ: x2 Số Tiền.

---------- Post added at 07:32 PM ---------- Previous post was at 04:48 PM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.
Thời gian Đua TOP: 10h 10/9/2014 --> 12h 13/9/2014.

---------- Post added at 09:36 PM ---------- Previous post was at 07:32 PM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.

---------- Post added 09-07-2014 at 08:07 AM ---------- Previous post was 09-06-2014 at 09:36 PM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.

---------- Post added at 10:11 AM ---------- Previous post was at 08:07 AM ----------

Opentest tuyetthevolam.com ngày 4/92014 Phiên bản ctc auto Full

---------- Post added at 11:03 AM ---------- Previous post was at 10:11 AM ----------

hời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014

---------- Post added at 01:18 PM ---------- Previous post was at 11:03 AM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.

---------- Post added at 03:59 PM ---------- Previous post was at 01:18 PM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.

---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 03:59 PM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.
Thời gian Đua TOP: 10h 10/9/2014 --> 12h 13/9/2014.

---------- Post added at 07:29 PM ---------- Previous post was at 06:39 PM ----------

Thời gian Open Test: 12h 3/9/2014--> 9h 10/9/2014
Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.
Thời gian Đua TOP: 10h 10/9/2014 --> 12h 13/9/2014.

---------- Post added 09-08-2014 at 08:55 AM ---------- Previous post was 09-07-2014 at 07:29 PM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.

---------- Post added at 02:35 PM ---------- Previous post was at 08:55 AM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.
Thời gian Đua TOP: 10h 10/9/2014 --> 12h 13/9/2014.

---------- Post added 09-09-2014 at 11:34 AM ---------- Previous post was 09-08-2014 at 02:35 PM ----------

Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.

---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 11:34 AM ----------

Thời gian Open Test: 12h 3/9/2014--> 9h 10/9/2014
Thời gian Open Chính Thức: 10h 10/9/2014.
Thời gian Đua TOP: 10h 10/9/2014 --> 12h 13/9/2014.