Khai Mở Sever Công Thành Chiến


THÔNG TIN SERVER:THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ:


Hỗ trợ người chơi mới từ 3/9/2014 Sau bảo trì

Lever 100
Set Kim Phong
x2 trong 8H
Ngựa
Máu Free tới 140

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Anti Hack 99%
Hệ thống kỹ năng chuẩn VNG: Bổng dí, Phong Sương, Rồng dí, Đoạn hồn thíchTrang bị xanh chuẩn
Trang bị Định Quốc, An Bang
Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng
Trang bị Thiên Hoàng, Nhu Tình, Hiệp Cốt
Hệ thống MAP EXP Luyện Công Chuẩn
Hệ thống Auto hỗ trợ đa dạng
Xác định tọa độ
Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG
Skill cân bằng phái cao
Đại chiến Bang Hội
Bang hội chuẩn VNG
Túi hành trang mới
Tống Kim phân biệt đẳng cấp
Hệ thống Boss đa dạng phong phú
Hệ thống kỹ năng cân bằng đến cấp 120
Hệ thống chức năng: Kết duyên, PK, Kỳ Trân Các ổn định

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRẢI NGHIỆM


OPENBETA volam-minhchu.com Trải Nghiệm Sever Đậm Chất Công Thành Chiến !
OPENBETA volam-minhchu.com Trải Nghiệm Sever Đậm Chất Công Thành Chiến !