link : http://s1.sieuga.com:8080/heo/

- Phiên bản Lôi Đài Gà cực nhẹ , cực êm, không lag , phó bản chuẩn như zing
- Free 20% , cày cuốc 80%
- Hỗ trợ tân thủ 1 triệu xu, muốn khủng tự cày
- Tất cả item đều ở phó bản
- War được xu theo kinh nghiệm nhận được
- Đổi cash sang xu - đổi xu sang cash
- event hàng ngày cực kỳ hấp dẫn