Trang chủ: http://thanlonghuyet.tk/
Đăng ký tài khoản: http://thanlonghuyet.tk/dangky.html (sau khi đăng ký đổi pass 1 lần để vào game)

Thông tin Hỗ trợ Tân Thủ
Hỗ trợ Tân Thủ
- Level 120.
- Trang bị 10x + 14
- 1K vạn Đồng khóa
- 10K vạn Bạc khóa
- Túi Kim Ngọc 18 ô x 3
- Ngũ Hành Hồn Thạch x 3K
- Thú cưỡi ngẫu nhiên 30 ngày
- Mặt nạ ngẫu nhiên 7 ngày
- Tinh Hoạt lực 20k

GiftCode
- Tần Lăng-Hòa Thị Bích x 5
- Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành x 5
- Thiệp Bạc(cấp 2) x 5
- Thành viên gắn bó cấp 1

Nhận thưởng hàng ngày
* Đăng nhập nhận thưởng
- 1 vạn Đồng khóa
- 10 vạn Bạc khóa
- Trên 7 ngày mỗi tháng nhận danh hiệu Thành viên tâm huyết + 1 cấp
* Online nhận thưởng
- 15 phút:
+ 1 vạn Đồng khóa
+ 10 vạn Bạc khóa
- 30 phút:
+ 2 vạn Đồng khóa
+ 10 vạn Bạc khóa
- 90 phút:
+ 5 vạn Đồng khóa
+ 20 vạn Bạc khóa
- 150 phút:
+ 10 vạn Đồng khóa
+ 50 vạn Bạc khóa

Hệ thống Vip 3 ngày - Nhận thưởng hàng ngày
- Cấp 1: 10v Đồng
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 10
+ Thiệp Bạc(cấp 2) x 5
+ Tinh Hoạt lực 1000
- Cấp 2: 20v Đồng
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 20
+ Thiệp Bạc(cấp 2) x 10
+ Tinh Hoạt lực 2000
- Cấp 3: 30v Đồng
+ Chiến Thư-Mật Thất Du Long x 30
+ Thiệp Bạc(cấp 2) x 15
+ Tinh Hoạt lực 3000

Thông tin chung
- Phiên bản giao diện cũ 12 phái, không chân nguyên thánh linh
- Exp x 1000
- Cập nhật hoạt động, vật phẩm mới
- Hệ thống Vip duy trì server

Thông tin hoạt động
* Tống Kim:
* Tiêu Dao Cốc:
* Bạch Hổ Đường:
* Nhiệm Vụ Nghĩa Quân:
* Nhiệm Vụ Truy Nã:
* Nhiệm Vụ Thương Hội:
* Tàng Bảo Đồ:
* Boss Thế Giới:
* Tần Lăng:

Hoạt động mở rộng

(Hình ảnh minh họa đang được cập nhật)