Reg: http://zt.ddns.net:88/
Fanpage: http://www.facebook.com/Chinhdomienphizt
Download: fshare.vn/file/T2DSMKFGWT/
Đây là 1 sv miễn phí k phải donate bất cứ khoản nào, chỉ cần cày kéo là sẽ khủng.
Sv Chinh đồ chuẩn VNG :
- Đánh quái , Npc chuẩn VNG
- công thành ,nhiệm vụ chuẩn VNG
- Vua công bố nhiệm vụ như VNG
- kinh nghiệm và drop x 20 lần
- Không giới hạn ( Max 8000 người online )
- Việt hóa các chức năng cơ bản : skill, item, Quest , NPC ....
Đây là hình ảnh lúc test sv
Chinh đồ miễn phí sever adm tích cực sever còn yếu mọi người chung tay góp sức
- Làm nhiệm vụ hằng ngày để nhận vàng
- Gia nhập bang hội để úp cấp nhanh hơn