BQT Xích kiếm xin chào tất cả các member trung thành của Đao Kiếm Vô Song
Hiện nay có rất nhiều server mọc lên như nấm và chỉ onl được vài tuần thậm chí vài ngày là off

Nay công ty game chúng tôi xin đưa đến cho các bạn 1 tuyệt phẩm của Đao Kiếm Vô Song : Xích Kiếm Online phiên bản hoàn toàn mới

-Trang chủ: http://xichkiem.net

-Forum: http://forum.xichkiem.net

-Đăng ký: http://xichkiem.net/account.php

Open vào 19h00 hôm nay 7/9/2014

Phiên bản hoàn chỉnh nhất của Đao Kiếm Vô Song từ trước đến giờ
+ Cập nhật nhiều tính năng mới
+ Trang bị Chanh sắc lv 100
+ Cánh ( đảm bảo đẹp)
+ Exp chuẩn
+ Boss các loại

HY vọng Xích Kiếm sẽ là sân chơi bổ ích cho game thủ. Cảm ơn các bạn

Demo

Open Server Xích Kiếm vào 19h00 hôm nay

Open Server Xích Kiếm vào 19h00 hôm nay

Open Server Xích Kiếm vào 19h00 hôm nay

Open Server Xích Kiếm vào 19h00 hôm nay

---------- Post added at 04:17 PM ---------- Previous post was at 04:11 PM ----------

Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:21 PM ---------- Previous post was at 04:17 PM ----------

Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:28 PM ---------- Previous post was at 04:21 PM ----------

Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:45 PM ---------- Previous post was at 04:28 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 05:55 PM ---------- Previous post was at 04:45 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 07:16 PM ---------- Previous post was at 05:55 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 07:46 PM ---------- Previous post was at 07:16 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 09-08-2014 at 04:06 PM ---------- Previous post was 09-07-2014 at 07:46 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp p

---------- Post added at 08:38 PM ---------- Previous post was at 04:06 PM ----------

up cho game hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 08:38 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 11:22 PM ---------- Previous post was at 10:51 PM ----------

upppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 11:48 PM ---------- Previous post was at 11:22 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 09-09-2014 at 12:09 AM ---------- Previous post was 09-08-2014 at 11:48 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 05:41 PM ---------- Previous post was at 12:09 AM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 06:48 PM ---------- Previous post was at 05:41 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 08:55 PM ---------- Previous post was at 06:48 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 08:55 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp