Cty TNHH dịch vụ DỮ LIỆU SỐ TMS (TMS DIGITAL DATA) là cty kinh doanh dịch vụ gia tăng CNTT. Nhằm phát triển mô hình cty thêm vững mạnh, chúng tôi cần tuyển Đối tác phát triển Kênh thanh toán Gạch thẻ cào và SMS.

-Mobi/Vina/Viettel
Chiếc khấu dành cho đối tác là cá nhân (VT-83%, Mb/Vn-84%)
Chiếc khấu dành cho đối tác là đại lý (VT-84%, Mb/Vn-85%)
Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cty TNHH dịch vị Dữ Liệu Số TMS.
số 41/đường 8, đường 8, F.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
ĐTDĐ: 0979790959 - A.Vương
Fax: (08)54439358
Yahoo/Skype: nhicolai0789
Email: linhkientmv@gmail.com

---------- Post added 03-25-2014 at 09:38 AM ---------- Previous post was 03-24-2014 at 02:53 PM ----------

Cty TNHH dịch vụ DỮ LIỆU SỐ TMS (TMS DIGITAL DATA) là cty kinh doanh dịch vụ gia tăng CNTT. Nhằm phát triển mô hình cty thêm vững mạnh, chúng tôi cần tuyển Đối tác phát triển Kênh thanh toán Gạch thẻ cào và SMS.

-Mobi/Vina/Viettel
Chiếc khấu dành cho đối tác là cá nhân (VT-83%, Mb/Vn-84%)
Chiếc khấu dành cho đối tác là đại lý (VT-84%, Mb/Vn-85%)
Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cty TNHH dịch vị Dữ Liệu Số TMS.
số 41/đường 8, đường 8, F.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
ĐTDĐ: 0979790959 - A.Vương
Fax: (08)54439358
Yahoo/Skype: nhicolai0789
Email: linhkientmv@gmail.com