BQT Tà Kiếm Vô Song Xin Thông Báo :
Sau 3 Ngày Open BQT TaKiem.com đã không ngừng Update cho các member nhiều thứ mới lạ . Hôm nay BQT xin thông báo sẽ Update thêm Nhiều Tính năng mới nhu vbouns , laucher nini , thú cưỡi ...vv.. nhằm tạo điều kiện cho người chơi có thể chơi Game một cách đơn giản và hòa nhập với vai trong Game hơn
- Các bạn nếu là người chơi mới có thể tham gia game bằng địa chỉ : http://takiem.com/
- Sau Đây Là Một Số hình ảnh

[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
[DKVS 2 TaKiem.com] Chính Thức Update giao diện V.3 Cực Đẹp .
BQT Kính Bút