Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng
2014-09-07
Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .


Về địa điểm:
Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:
Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.

Npc :
Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:
Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:
+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014

Về Phần thưởng:
Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm


Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản


CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công


---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:03 PM ----------

:sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::s ogood::sogood::sogood:

GAME HAY ĐẤY ,,, VÀO KHÁM PHÁ 1 LÁT ĐI SẼ BIẾT THÔI

:sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::s ogood::sogood::sogood:

---------- Post added at 05:23 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ----------

sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::s ogood::sogood::sogood:

GAME HAY ĐẤY ,,, VÀO KHÁM PHÁ 1 LÁT ĐI SẼ BIẾT THÔI

:sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::sogood::s ogood::sogood::sogoo

---------- Post added at 05:44 PM ---------- Previous post was at 05:23 PM ----------

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (lên lên lên lên lên lên)>>>>>>>>>>>>>>

---------- Post added at 05:57 PM ---------- Previous post was at 05:44 PM ----------

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(volamhoakiem.com)>>>>>>>>>>>> >>

---------- Post added at 06:06 PM ---------- Previous post was at 05:57 PM ----------

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(volamhoakiem.com)>>>>>>>>>>>> >>

w

---------- Post added at 06:22 PM ---------- Previous post was at 06:06 PM ----------

Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng

2014-09-07

Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .
Về địa điểm:

Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:

Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.
Npc :

Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:

Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:

+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014
Về Phần thưởng:

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công

---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:22 PM ----------

Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng

2014-09-07

Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .
Về địa điểm:

Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:

Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.
Npc :

Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:

Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:

+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014
Về Phần thưởng:

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công

---------- Post added at 06:43 PM ---------- Previous post was at 06:26 PM ----------

Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng

2014-09-07

Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .
Về địa điểm:

Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:

Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.
Npc :

Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:

Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:

+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014
Về Phần thưởng:

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công
llllllllllllllllllllllllllllllllleleeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeênnnnnnnnnnn

---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ----------

Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng

2014-09-07

Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .
Về địa điểm:

Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:

Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.
Npc :

Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:

Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:

+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014
Về Phần thưởng:

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công
llllllllllllllllllllllllllllllllleleeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeênnnnnnnnnnn

---------- Post added at 07:11 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------

Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng

2014-09-07

Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .
Về địa điểm:

Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:

Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.
Npc :

Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:

Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:

+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014
Về Phần thưởng:

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công

---------- Post added at 07:26 PM ---------- Previous post was at 07:11 PM ----------

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công

---------- Post added at 08:27 PM ---------- Previous post was at 07:26 PM ----------

Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng

2014-09-07

Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .
Về địa điểm:

Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:

Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.
Npc :

Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:

Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:

+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014
Về Phần thưởng:

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công
llllllllllllllllllllllllllllllllleleeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeênnnnnnnnnnn

---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 08:27 PM ----------

Tính năng công thành chiến ,thời gian và phần thưởng

2014-09-07

Chào các theo đúng lộ trình BQT sẽ mở tính năng Công thành Chiến (CTC) .
Về địa điểm:

Công thành Phượng tường.
Về thành viên tham gia:

Là thành viên trong bang hội 7 ngày mới có thể tham gia.
Npc :

Công thành quan 198/200 thành phượng tường
Về cách thức:

Lần đầu bang nào đấu giá nhìều khiêu chiến lệnh sẽ chiếm được thành.Quyền lợi là được thu thuế và Thủ thành khi Có CTC
Về thời gian:

+ thời gian đấu giá khiêu chiến lệnh thành phượng tường là 18h ngày 9/9/2014
+ 1 tuần sau 16/9 sẽ có đấu giá lần 2. bang hội nào đứng đầu sẽ công thành chiến với bang thủ thành vào 20h ngày kế tiếp 17/9/2014
Về Phần thưởng:

Bang nào thắng trong trận chiến công thành sẽ nhận được 1 ngựa bôn tiêu và 20knb
chi tiết có thể pm YAHOO: taikhoan_volamhoakiem để biết thêm
Cuối cùng BQT mong muốn đem lại cho các bạn 1 không khí hào hùng của phiên bản CTC 1 thời đã qua.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công
llllllllllllllllllllllllllllllllleleeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeênnnnnnnnnnn