mới lấy trên mạng đc bản gunny thấy lạ lạ làm mở online cho ae vui

miễn phí 100% nhé

ko nói nhiều link đây : http://sddtank.net/
Open
Phiên bản 8.1 Miễn Phí 100%
Xu 99tr - Shop 0 Cash - Full Item Hót Vũ Khí - Nón - Châu Báu Víp
link đang ký :http://sddtank.net:81/dangki.kyl
link đẳng nhập : http://sddtank.net/gunny/
bug *** cứ gọi là tẹt ga nhé vui là chính cái gì cũng có thể kiếm dễ dàng