Trang chủ : http://volamphungthanh.com
Yahoo hỗ trợ : volam_phungthanh@yahoo.com
Ngày 09/09/2014 : Máy Chủ Phụng Thánh Tiến Hành OpenBeta Vào Lúc 9h (sáng) và bắt đầu sự kiện 'Đua Top Nhận Thưởng'
Ngày 12/09/2014 (lúc 9h sáng): BQT sẽ kết thúc sự kiện đua top , phần thưởng sẽ được trao giải theo bảng xếp hạng trong game sẽ

cập nhật lúc 00h ngày (12/09/2014)

Tính năng server:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hút nội , sinh lực chuẩn VNG.
- Ủy thác rời mạng (Chuẩn)
- Auto tự đánh , hồi phục , nhặt tiền , buff NM
- Tính năng Phong Lăng Độ
- Tính năng Chiến trường Tống Kim
- Tính năng Liên Đấu
- Sự kiện phong lăng độ , đêm huy hoàng
- Tính năng mật khẩu bảo vệ nhân vật
- Đính tháo trang bị chuẩn thời gian VNG
- Kinh Nghiệm được phân bố chuẩn (x3 so với VNG)
- Nhiệm vụ Dã Tẩu
- Đẳng cấp đủ 80 nhận kỹ năng 90 tại NPC Hỗ trợ tân thủ
- Boss Sát Thủ
- Boss Hoàng Kim
- Bang Hội ( Chuẩn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc )
- Kỹ năng 90 (hỗ trợ lẫn nhau)
- Full map thành thị
- Trang bị xanh , An Bang , Định Quốc , hút hít , không có trang bị Tím
- Và còn nhiều tính năng khác chờ bạn khám phá...