Sự khác nhau giữa Thanh niên "cứng" Xưa và Nay. Bạn thích cứng hay thích mềm?

Đề tài Thanh niên Xưa và Nay được nói đến rất nhiều hôm nay mạn phép gửi đến các bằng hữu một clip

[Official] Sự khác nhau giữa Thanh niên "cứng" Xưa & Nay


Nếu thấy hay hãy vào đây: http://www.haivl.com/photo/2661285 để xem thêm, bàn luận và chia sẻ đến các bằng hữu giang hồ.


Và xin nói lại một lần nữa :


Sự khác nhau giữa Thanh niên (cứng) Xưa và Nay!


Chúc bằng hữu thật thống khoái, Với những tình huống hài hước trong clip :


Bonus vài hình ảnh cắt từ Clip
Sự khác nhau giữa Thanh niên (cứng) Xưa và Nay!
Sự khác nhau giữa Thanh niên (cứng) Xưa và Nay!
Sự khác nhau giữa Thanh niên (cứng) Xưa và Nay!
Sự khác nhau giữa Thanh niên (cứng) Xưa và Nay!
Sự khác nhau giữa Thanh niên (cứng) Xưa và Nay!
Sự khác nhau giữa Thanh niên (cứng) Xưa và Nay!
Dành Cho bác nào quan tâm :
[SF]