AUTO CRACK VULAN PRO VÕ LÂM - TỰ ĐỘNG CHO NGA MY BUFF + CHẠY TỌA ĐỘ + ĐIỂM TRAIN

Các chức năng chính :

update 10/9/2014 Phiên Bản 0.0.4

+ Fix Patch Crack Auto - Cài đặt Dotnet 3.5 Trước khi mở Auto

+ Hiện tại chỉ có bản DOWNLOAD : VulanPro 1.7 là có thể crack sever id.agool.net được

+ Sửa lỗi tab Phục hồi không có tác dụng trên WinXP.

+ Sửa lỗi tự Reset giờ chơi.

- Mở nhanh cửa sổ game log trên 9 acc

- Thêm thông báo khi phù về thành

- Check thêm chức năng buff bùa cho 5 độc côn lôn

- Ẩn cửa sổ game

- Hỗ trợ nga my buff

- Về thành quay trở lại điểm cũ


DOWNLOAD : VULAN PRO 1.7_CR.rar (update 10/9/2014)


Chúc Các Bạn Vui Vẻ


BQT : Đã Duyệt Không Virus