Alpha Test 07/9/2014 - Open 13H Ngày 12/9/2014


Thông Tin Server :

Level : 120 - Map : 120 130
ITEM D13 Ngoại Hình D15
Sun D13 Drop Map 120 - 130
Rate mix đồ : 1->8 100% - 9->12 15%
..v.v..v. Anh em tìm hiểu thêm khi tham gia nhé

Phần thưởng đua top :


Top 1 : VK + 13 ( Full 83% ) - 4000Silk
Top 2 : VK + 12 ( Full 83% ) - 3000Silk
Top 3 : VK + 11 ( Full 83% ) - 2000Silk

Top 4 Đến 10 Mỗi nhân vật nhận 1000Silk


Đua top EU và China riêng - Cấm tuyệt đối EU Và China Chung 1 PT nếu phát hiện loại ngay nhé

Hỗ Trợ Open :

1 Set Son D12
1 Pet Nhặt Đồ 28 Ngày
1 Pet Chiến Đấu
10M SP
5M Gold
50 DCN
1 Nasrun +5
Và Nhiều Vật Phẩm Hỗ Trợ Khác

Hỗ trợ Alpha Test :

Full Tất Cả