Danh sách Top 10 bạn điểm cao nhất của Event Ngón Tay Ma Thuật

Cập nhật (thời gian cập nhật điểm vào lúc 12:00 Giờ - 20:00 Giờ) - Ngày 09/09/2014.

[Mochi] Danh sách Top 10 Event Ngón Tay Ma Thuật

Mấy bác này chơi toàn trên 2 triệu điểm quá khủng luôn.