Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ:
http://volamprivate.info/
Diển Đàn :
http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ:
hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP:
15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn
+ 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80
Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -

TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.

Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.

**Hỗ Trợ Tân Thủ:
-Hỗ trợ 60 Skill Mộng Diệp Đến Lv 130 <-- , Máu Khuyến Mãi Giá 5 lượng Hiệu Thuốc.
-Level 20.
-2h X2 Exp.
-Set Kim Phong.
-Ngựa Túc Sương.
-Free Skill 90, 2h x2 Skill.

-Tẩy Tủy Free 3 Lần.

**Giới thiệu về Server:
-Auto Ingame thông minh với các tính năng ưu việt:
+Bỏ Quái Lag.
+Ẩn Hiệu Ứng, Ẩn Người Chơi, Ẩn NPC giảm lag.
+Tự Tổ đội.
+Tự Theo Sau người chỉ định.
+Tự sửa đồ, nuốt Tiên Thảo Lộ.
+Tự Nhặt Đồ, Tự Nhặt Tiền.
+Tự Buff kĩ năng hỗ trợ.


-Post Item Kênh Chat, Tần Số Bang Hội Full.
-Hệ thống Skill: 9x
-Hệ thống trang bị: Item Xanh, Định Quốc, Ang Bang, Nhu Tình, Hiệp Cốt, ...
-Option trung bình: 15--19%.
-Hiệu ứng trung bình: 10%--30%.
-Tỉ lệ rơi đồ Max: 1%.( Xuất hiện ở boss HK..)
-Tỉ lệ Exp: x4 so với VNG.

-Có tất cả các tính năng của CTC.

......................Một số tính năng khác tham gia để hiểu rõ hơn nhé!


1 Số hình ảnh test trong game cho anh em đây !!!!

OpenBeta Tuyệt Tình Kiếm 15h Ngày 11/9/2014 Phiên Bản CTC AuTo Full

BQT Tuyệt Tình Kiếm


---------- Post added at 11:08 AM ---------- Previous post was at 11:02 AM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added at 11:12 AM ---------- Previous post was at 11:08 AM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added at 11:34 AM ---------- Previous post was at 11:12 AM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added at 12:43 PM ---------- Previous post was at 11:34 AM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 12:43 PM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added at 03:09 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added at 06:14 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added at 08:22 PM ---------- Previous post was at 06:14 PM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.


---------- Post added 09-12-2014 at 11:22 AM ---------- Previous post was 09-11-2014 at 08:22 PM ----------

Server: Tuyệt Tình Kiếm
Trang chủ: http://volamprivate.info/
Diển Đàn : http://forum.volamprivate.info/
Yahoo hỗ trợ: hotrojx_gamevl


Thời Gian Open Chính Thức: 15h Là 3h Chiều Ngày 11/9/2014.
Thời Gian Đua TOP: 15h Ngày 11/9/2014 Kết Thúc Đua TOP Vào 15h Ngày 14/9/2014.


**Phần thưởng đua TOP:
TOP 1: 1 Phi Vân + 1000 Vạn + 1 Set An Bang Random.
TOP 2: 1 Phi Vân + 750 Vạn + 1 Bộ Định Quốc .
TOP 3: 1 Phi Vân + 500 Vạn + 3 Lệnh Bài Định Quốc .
TOP 4--> 6: 1 Chiếu Dạ + 250 Vạn
TOP 7--> 10: 1 Ngựa 80 Random + 150 Vạn.
TOP 1 Môn Phái: 1 Túi Ngựa 80 Random* Những Nhân Vật Trong Tóp Cao Thủ Không Tính Vào Tóp Môn Phái -
TOP 1 Phú Hộ : X2 Số Tiền.
Chú ý: Trong thời gian đua TOP, Off tất cả các hoạt động, Event, không dùng được Tiên Thảo Lộ.