NỘI DUNG:
Sự kiện mùa hè là một sự kiện mà Ghost Flame Fire (Hỏa Diệm Quỷ) sẽ xâm chiếm lục địa Mu, khi tiêu diệt bạn sẽ có cơ hội nhận được Rất nhiều vật phẩm như là:
- Ngọc
- Zen
- Trang bị + May mắn.

ĐỊA ĐIỂM:

- Kalima 2 (tập trung chính)
- Lorencia

THỜI GIAN
- 1h15,
- 9h15,
- 13h15,
- 17h15,

- 21h15,


Summer Event - Sự kiện Mùa Hè - Hỏa Diệm Quỷ ( Ô Mùa Hè ) trong MU


Hướng dẫn tham gia các sự kiện khác trong MU Online: