BƯỚC 1: TẠO VŨ KHÍ CHAOS


Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành Noria và chọn tạo vũ khí chaos.
Nguyên liệu yêu cầu để tạo vũ khí chaos


    • 1 Viên chaos
    • 1 item bất kì + 4 + 4op trở lên

[IMG]http://1.*****************/-ppzahGGYRpQ/TuF9SeBu8YI/AAAAAAAAACU/YmZ53wHeedk/s320/a.JPG[/IMG]


(Vũ khí chaos gồm: Búa Hỏa Long, Mai Hoa Cung, Gậy Lôi Phong)


BƯỚC 2: TẠO CÁNH CẤP 1
Nguyên liệu cần chế tạo cánh cấp 1 gồm:

  • 1 Viên Chaos
  • 1 Vũ Khí Chaos + 4+ 4op ở trên
  • Item bất kì +4 +4op trở lên (để nâng phần trăm tỉ lệ thành công ra wing).

[IMG]http://1.*****************/--8L7HFQn0po/TuGBBJkecSI/AAAAAAAAACk/KdYpjkSrE44/s320/a1.jpg[/IMG]

Xem Thêm: