[CENTER][SIZE=3]Trang Chủ : http://tanduyenkyhiep.com/
Tải Game : http://tanduyenkyhiep.com/taigame.php
Diễn Đàn : http://tanduyenkyhiep.com/forum/


[COLOR=Blue]*Tính Năng Hỗ Trợ:
- Hổ Trợ Lv 80 + 5000 Lượng + 1 Set Kim Phong + Ngựa
- Hổ Trợ Lv 80 Nhận Được 1 Skill 90
- Hổ Trợ X2 Exp Đến Lv 130