7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ)

=====>MÁY CHỦ : Phong Vân<=====
=====> OPEN Test: 7H HÔM NAY<=====
======>19h Ngày 21-9-2016 Chính Thức Open Đua TOP<=======
Tham gia nhận TEST nhận : CODE OPEN cực khủng.

Thông tin server:

Trang chủ: http://phongvan.serveftp.com/

Đăng ký: http://phongvan.serveftp.com/index2.php?page=register

Tải game: https://www.tenlua.vn/thanh/0837e628...31/patchpv.rar

================>Thông Tin SEVER<==================
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Chuyển đổi môn phái
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Công thành chiến chuẩn 3 trụ Lập Dương - Bình Giang - Định Xuyên
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Vượt Ải - Liên Hoàn Ải
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Phong Lăng Độ - Mạc Bắc Thảo Nguyên
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Ủy thác ( Chuẩn VNG )
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Liên Đấu - Danh Hiệu - Vòng Sáng ( chuẩn VNG )
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Hệ thống bản đồ luyện công đầy đủ full ( chuẩn VNG )
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Hệ thống skill 9x + 12x
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ) Auto ingame hổ trợ tối đa cho người chơi
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ)Tống Kim.(đổi Xu)
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ)Chức năng Vận Lương ( Nhận Tiền Vạn )
7h Sáng hôm nay Open Test Sever CTC Đồ Xanh + AB+ DQ(Nhận FULL đồ)Event Các Loại