SRO LỮ KHÁCH HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI MAP 90 ONLY ASI
TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỜNG ĐUA TỐP LÊN ĐẾN 5TR ĐỒNG
Thời gian Alpha Test : 21/09/2016
Thời gian Open Beta : 13H/24/09/2016
SROLUKHACH.TOP | Map 90 | Only Asi | Huyền Thoại Trở Lại | 13H/24/09/2016SROLUKHACH.TOP | Map 90 | Only Asi | Huyền Thoại Trở Lại | 13H/24/09/2016

Trang chủ:http://srolukhach.top
Diễn đàn: http://forum.srolukhach.top
Gruop Nhóm fb : Cập nhật trên Trang Chủ
Thông tin máy chủ: Lữ Khách
- Max level:90
- Max Skillv :90
- Item D9(Sử Dụng đồ Thường không sun som sos)
- Exp: X8
- Drop Gold: 2x
- Rate Drop: 2x
-Rate Job x2
-Giới hạn giờ chơi:5-6h/ngày | 1 giờ Vàng
★ Tỷ lệ đập Nasun: ★ 1 -> 4 90%.......4 -> 8 50%....8 -> 10 5%
- Hệ thống CTC tối Thứ 7 hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 s

- Gold có giá trị 100% không lạm phát
Hỗ trợ tân thủ:
- PET nhặt đồ 30 ngày
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 1000 Gold
- 1M SP
- 10 bình chân chạy 100%
- 10.000 bó tên F10
- Full 1 thùng đồ nhân vật
- Hỗ trợ FULL SUN D1 +10 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.

Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình