MaThanvn.net - Ra mắt máy chủ S2 - OP 21/9

Game private mới lạ
Chào các game thủ của Mathanvn.net
BQT xin thông báo ra mắt máy chủ S1 - Tặng gifcode giá trị lớn.
-Tặng code trị giá khi ra mắt máy chủ mới.
-Sự kiện Loan tin nhận 70.000 Ma thạch.
- Tặng Full Ma thạch khóa : 5.000.000 Ma thạch khóa
- Tặng ngay Lvl 100 khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
- Online hàng ngày nhận xu đã tay
- Sự kiện báo danh hàng ngày đổi quà
- Mốc trở thành VIP cực thấp tăng giá trị quy đổi
- Post bài diễn đàn quảng cáo nhận xu.