Thời gian thấm thoát thôi đưa , Mới đó đã hơn tầm 12 năm về 1 quá khứ Võ Lâm hào hùng ngày nào.Nhớ thuở nào.
Mang trong mình 1 long đam mêm , SJ-JX.Net Team gồm 4 thành viên đam mê Võ Lâm đã cố đắng ngày đêm học hõi có thể lập ra 1 Máy chủ JX Private Công Thành Chiến.với mong muôn cùng các bạn 1 vé trở về kỷ ức năm nào.Do đây là Server của team nên rất mong các bạn gốp ý về FB JX Công Thành Xư Đế hoặc SMS về số điện thoại :01254513555 . Mọi ý kiến đống gốp của các bạn Team sẽ cố găng thực hiện với mong muốn 1 Server Private Công Thành Chiến lâu dài Công Bằng vui vẽ.
Trang chủ: CTC.SJ-JX.NET
FB:CÔNG THÀNH XƯNG ĐẾ
Server gồm các chức năng sau đây
1 - Boss Hoàng Kim Môn Phái - Mõi ngày xuất hiện 2 lần gồm 11:30 và 20:30 hằng ngày mõi lần xuất hiện là 5 Boss với thuộc tính ngũ hành Kim - Mộc- Thủy-Hỏa-Thổ tương ứng hệ phái.Vào thứ 7 và Chủ Nhật thì Boss sẽ xuất hiện mõi lần 10 Boss.
Phần thưởng như Sau
1- Mõi boss theo hệ phái sẽ rớt ra đồ phổ của Môn Phái đó. (Ví dụ Boss Đường Bất Nhiễm thì sẽ rớt ra Đồ Phổ của Đường Môn).
2-Ngoài ra tất cả các Boss đều có thể rớt ra Huyền Tinh Khoán Thạch 7,8,9,Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch..v..v
3- Khi diệt boss những PT nào kết thúc Boss sẽ nhận được lượng kinh nghiệm là:20.000.000 kinh nghiệm
4-Những nhân sĩ đứng trong gần nơi Boss bị kết thúc sẽ nhận được lương kinh nghiệm là:10.000.000 kinh nghiệm
Tên Boss Địa điểm
Huyền Giác Đại Sư Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Tả Sứ Cổ Bách Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Đường Bất Nhiễm Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Bạch Doanh Doanh Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Thanh Tuyệt Sư Thái Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Chung Linh Tú Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Kim Quốc Gia Luật Tị Lị Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Cái Bang Hà Nhân Ngã Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Đạo Thanh Chân Nhân Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
Tuyền Cơ Tử Các động 9x và Thất Đại Thành Thị
2 - Vượt Ải Thời Gian: Thời Gian báo danh cứ cách mỏi giờ là Báo Danh. Nếu thuận lợi qua Ải sẽ nhận được bảo Gương Vượt Ải mở ra sẽ có các phần thưởng sau
Tên Phần Thưởng Tỷ lệ
Phần thưởng kinh nghiệm từ (2.000.000 đến 20.000.000) 100%
Phần thưởng Huyền Tinh Khoáng Thạch 40%
Phần thưởng Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái 10%
3 - Tống Kim Đại Chiến: Thời Gian báo danh sẽ hiển thị trên tần số thế giới, Khi Tham gia Tống Kim có thể nhận được Tống Kim Bí Bảo - Đặc Thám Bảo Gương các phần thưởng như sau
Tên Phần Thưởng Tỷ lệ
Phần thưởng kinh nghiệm từ (2.000.000 đến 20.000.000) 100%
Phần thưởng Huyền Tinh Khoáng Thạch 40%
Phần thưởng Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái 10%
4 - Thuyền Phong Lăng Độ: Thời Gian báo danh vào đầu giờ chẳng. Khi Tham gia có thể đánh bại Thủy Tặc Đầu Lĩnh để có được Bảo Gương Thủy Tặc mở ra sẽ nhận được.
Tên Phần Thưởng Tỷ lệ
Phần thưởng kinh nghiệm từ (2.000.000 đến 20.000.000) 100%
Phần thưởng Huyền Tinh Khoáng Thạch 40%
Phần thưởng Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái 10%
5 - Tính năng Khảm Nạm Trang Bị Huy: Các nhân sĩ Võ Lâm sẽ thỏa sức sáng tạo của mình trong việc chế tạo ra những món thần binh tím với chuẩn Võ Lâm Sơn Hà Xã Tắc của 12 năm trước.
6 - Nhiệm Vụ Giã Tầu: Các nhân sĩ Võ Lâm sẽ phiêu lưu vào những chuổi nhiệm vụ vô cùng thử thách của Giã Tẩu để có thể đạt những phần thưởng quí giá và hấp dẫn
7 - Chức Năng Bang Hội : Nhầm hàn gắn thêm tình đoàn kết. Chức năng Bang hội của Công Thành Xưng Đế đã hoàn chỉnh.
8 - Chức Năng Công Thành Chiến : Cuộc chiến cam go để giành quyền sỡ hửu thành trì xưng Thái Thú làm chủ Thành Trì. với Bản Đồ Công Thành Chiến 3 Trụ sẽ cho chúng ta trở ngược về với quá khư hào hùng năm nào.
9 - Công Thành Xưng Đế : Đây là cốt chính trong máy chủ chúng ta . Các Bang hội chiếm giữ Lâm An - Biện Kinh sẽ đánh 1 trân thư hùng vào tối thứ 2 hàng tuần nhầm tìm ra vị Minh chủ có thể Bước lên Ngai vàng lên ngôi Thiên Tử
Ngoài ra Server liên tục cập nhật những sự kiện mới cũng như những chức năng mà các đồng đạo Võ Lâm góp ý về Server.
Chấp chính thi lễ kính bút