MUMANHHO.COM - SEASON 6.3 Nguyên bản của WEBZEN

Không WebShop - Không Ủy Thác - Lâu Dài - Ổn Định

Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Đông Đảo - Hỗ Trợ Tận Tình
Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack Tối Đa


Máy Chủ Mới Hoàng Kim
MuManhHo.Com - Season6.3 : TEST 25/9 - Open 28/9/2016, Ko ủy thác, ko ws
.:: Alphatest - 13H00 25/09/2016 ::.

.:: Open Beta - 13H00 28/09/2016 ::.

MuManhHo.Com - Season6.3 : TEST 25/9 - Open 28/9/2016, Ko ủy thác, ko wsTrailer:


Thông tin ServerGiới hạn reset ngày
Thông tin Giới hạn reset
Ngày đầu tiên OPEN BETA Toàn bộ đều được reset 16 lần
Giới hạn các ngày tiếp theo
Sẽ áp dụng GHRS vào 00h00 ngày 28/09/2016Bảng Giới Hạn Reset Chính Thức áp dụng từ 00:00 - 28/09/2016

TOP Reset / Ngày
1 - 5 Reset tối đa 8 lần / ngày
6 - 10 Reset tối đa 10 lần / ngày
11 - 20 Reset tối đa 12 lần / ngày
21 - 30 Reset tối đa 14 lần / ngày
< 30 Reset tối đa tới Reset của TOP 30


Cấp độ yêu cầu khi khởi tạo nhân vật- Tạo Nhân Vật Mới : 10 lần rs - 400 lv - 1000 point - 50 triệu zen - Khi open

- Tạo Nhân Vật Mới : 10 lần rs - 400 lv - 65k point - 2 tỉ triệu zen - Khi allphatest

Thông tin Season 6 Part 3 Premium

1.Hệ thống Antihack:

Phần mềm Antihack được viết bởi VG và được tích hợp vs GS bởi Knight là hệ thống chống hack tiên tiến, hiện đại, thường xuyên được cập nhật để có thể hỗ trợ một cách kịp thời nhất, là lớp giáp bảo vệ khá vững chắc trước các phần mềm gian lận, bao gồm chống hack từ Server và chống hack cho cả Client.