Các nhân sĩ võ lâm thân mến!

Nhằm tạo điều kiện để các đại hiệp có thể tranh tài cùng anh hùng tứ phương, cũng như có thể giúp cho các bằng hữu có được một sân chơi lành mạnh. Vào 10h ngày 25/09/2016, Ban Điều Hành Tru Tiên quyết định khai mở máy chủ mới – Tru Tiên 58 cùng với chuỗi sự kiện cực kì hấp dẫn.


Trang chủ: http://trutien.net

Hy vọng việc mở thêm máy chủ mới sẽ tạo ra vùng đất mới cho quý đại hiệp trải nghiệm. Chúc quý bằng hữu có những phúc giây tuyệt vời nhất khi tham gia


KHAI MỞ MÁY CHỦ S58 - 10h 25/09/2016
(TỈ LỆ NẠP THẺ 10.000đ = 10.000 KNB)

[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016HỆ THỐNG TỌA KỴ MỚI


[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016

[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016

[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016
[TruTien.Net] Máy chủ mới - Open 10h 25/09/2016


Các bằng hữu ngoài ra hãy lưu ý

+ Bí kíp tân thủ (cần đọc)
+ Bí kíp tăng lực chiến.
Trang chủ: http://trutien.net
Group (thảo luận, kết giao bằng hữu): http://www.facebook.com/trutiennet/
Chúc các bằng hữu thuận lợi hành hiệp,