WEBGAME MA VỰC MIỄN PHÍ CÓ XÚC TIẾN

- Nhận ngay 99.000.000 Ma thạch khóa khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
- Tặng ngay Lvl 100 khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
- Nhận 5.000 Ma thạch không khóa mỗi ngày
- Chương trình xúc tiến nhận Acoin ( lần đầu tiên có mặt tại webgame Việt )
- Báo danh hàng ngày tăng tỷ lệ quy đổi quà
- Mốc trở thành VIP cực thấp tăng giá trị quy đổi
- Post bài diễn đàn quảng cáo nhận xu
- Ghép ảnh nhận xu
- Lực chiến đẹp nhận xu