Giới thiêu Silk Road Thập Tự Chinh
Alpha Test 30/09/2016
Thời điểm ra mắt chính thức Open 10/2016
Trang chủ : http://thaptuchinhsro.com/
Trang cộng đồng : https://web.facebook.com/C%E1%BB%99n...BB%93…/posts
+ Char : Asia - EU
+ Max Lv 90
+ Max item D9 Sun - Tối đa + 12
+ Hiệu ứng thuộc bản chuẩn
+ Khóa kỹ năng tàng hình nhóm của EU
+ Out 1s khi đứng ngoài thành = mất hàng
+ .....v....vv.....vv...
Hệ Thống Server
+ Sử dụng Anti chuẩn
+ Giới hạn 5h xanh 1h vàng
+ Hệ thống Web tân tiến chưa từng xuất hiện
+ Hỗ trợ Trực tuyến 24/24 bằng Tools Chát ngay trên Web
+ Tích hợp Reset Point và Skill ngay trên Web
+ Soi Item từng nhân vật
+ Hệ thống chuẩn 99% hạn chế BUG xảy ra
+ Buôn duy nhất 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hoa Điền
+ Item cực kỳ giá trị - Chống thể loại thích Mì Ăn Liền
*** BQT cam kết không can thiệp vào GAME ***