Mọi người chú ý nhé, ngày 04/10/2016 Mobifone triển khai chương trình khuyến mại tặng 50% (25% vào KM2, 25% vào KM3) giá trị nạp tiền trả trước cho tất cả các mệnh giá thẻ nạp. MobiCard: tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ.
Không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá nạp.
Số tiền khuyến mãi không được dùng sử dụng cho dịch vụ data.