Có âm nhạc, có bạn nhảy, có khung cảnh nên thơ, lại có những hành động mộc mạc, thân quen, thể hiện rõ cảm xúc của người chơi, TÍNH NĂNG KẾT HÔN đặt sắc và tinh tế nhất trong Hotsteps. Ngại gì không thể hiện nào các bạn trẻ!!!

Trang chủ: http://hotsteps.kul.vn/
Link tải iOS: https://goo.gl/RADyvX
Link tải Android: https://goo.gl/xQtgJ

Tính năng kết hôn đặc sắc và tinh tế nhất trong Hosteps