Sở giao tế chứng khoán Hà Nội vừa công bố danh sách chứng khoán chứ đủ điều kiên giao thiệp ký quỹ trong suốt quý 4/2016 (chứ phanh cho vay margin). Danh sách bao gồm 74 mẽ làm chứng khoán. nguyên cớ không trung nhằm ký quỹ vị chứng khoán thọc diện bị trợ thì ngưng giao tế, bị cảnh báo, bị kiểm rà hoặc LNST 6 tháng đầu năm 2016 là số phận âm…

trong suốt mệnh đấy, lắm 2 mẽ chứng khoán bị tạm ngừng giao thiệp là cổ phiếu BAM cụm từ CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á và cổ phiếu EFI ngữ CTCP Đầu tư giỏi chính Giáo dục.

nhiều 12 mã chứng khoán chứ được chứng khoán đầu tư giao dịch ký quỹ vì chưng có nướu nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 và LNST chưa chia phối tại ngày 30/6/2016 là mệnh âm bao gồm CTCP gói ống ô dù khí Việt Nam (PVB), CTCP Gia Lai CTC (CTC), CTCP công Trình 6 (CT6), CTCP Đầu tư Xây dựng mạng 18 (L18), CTCP Lilama 45.4 (L44), CTCP Hóa phẩm ơ khí DMC – xứ Bắc (PCN), CTCP tham mưu Điện sức ô dù khí Việt Nam (PPE)…

Ngoài ra, có 9 mã làm chứng khoán nhiều nướu nhuận sau thuế má 6 tháng đầu năm 2016 là mệnh âm, bao gồm Tổng đả ty Dung dịch khoan và Hóa Phẩm Dầu khí – CTCP (PVC), CTCP phân phát triển dãy Hải (VMS), CTC Xây dựng điện VNECO 1 (VE1), VNECO 9 (VE9), CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG), CTCP Khoáng sản và VLXD Hà Giang (HGM), CTCP Lilama 7 (LM7)…

giàu nhất nhiều 40 làm chứng khoán xọc diện bị cảnh báo bao gồm CTCP CMISTONE Việt Nam (CMI), chứng khoán lệ Á Thái Bình Dương (APS), chứng khoán Phương Đông (ORS), Thủy sản Bạc Liêu (BLF), Khoáng sản Hòa Bình (KHB), Khoáng sản Luyện Kim Màu (KSK), một số phận làm ty thục họ ô dù khí như PVV, PVX, PXA…

ngoại giả còn nhiều các cổ phiếu chọc diện bị kiểm rà như Khoáng sản và nguyên liệu Hưng Long (KHL), Điện tử Hòa bình phẩm (VBH), vận chuyển và Thuê tàu (VFR)…còn lại là những làm chứng khoán chậm nộp BCTC bán niên 2016 (HNM) năng giàu thời kì niêm yết dưới 6 tháng.
TCP Đầu tư Thế Giới Di động (MWG): băng chức Mekong Enterprise Fund II, Ltd đăng tải ký nửa 2.833.482 cp trong tổng số 10.833.482 cp (tỷ lệ 7,39%) đang sở hữu. giao tế dự kiến thực hiện từ 10/10 đến 8/11/2016.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG): băng nhóm chức Vietnam Holding Ltd nhỉ bán 258.230 cp, giảm cây sở hữu sau giao thiệp xuống 2.264.837 cp (tỷ châu lệ 5,91%). giao tế thực hành ngày 30/9/2016.

CTCP Xây dựng mệnh 5 (SC5): Ông trằn Quang Mỹ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký chuốc 500.000 cp. Trước giao thiệp ông Mỹ sở hữu 3.175.780 cp (tỷ lệ 21,2%). giao tiếp dự định thực hành từ bỏ 11/10 đến 9/11/2016. Cùng thời kì, ông Trần Minh Hải, Thư ký HĐQT, đăng tải ký sắm 188.771 cp. Trước giao dịch ông Hải sở hữu 3 cp. song song, ông Đoàn quang đãng bình phẩm, Thành hòn HĐQT, đăng ký bán hết thảy 688.771 cp (tỷ ngọc trai 4,6%).

CTCP chuyển vận Đa phương thức (VTX): CTCP làm chứng khoán IB (VIX) hãy bán 1.577.010 cp, giảm lượng sở hữu từ bỏ 2.973.130 cp (tỷ luỵ 13,7%) xuống 1.296.120 cp (tỷ châu lệ 6,18%). giao dịch thực hiện ngày 26/9/2016.

CTCP Sách Việt Nam (VNB): Bà Vũ Thị Hồng Xiêm, Ủy hòn HĐQT, đăng ký nửa tuốt tuột 869.044 cp (tỷ châu 1,43%). giao du dự định thực hiện từ 10/10 tới 8/11/2016.

CTCP xe khách Hà Nội (CXH): CTCP Xăng ô dù chất đốt Hà Nội thoả sắm 393.500 cp (tỷ châu 24%). Trước giao dịch đánh ty này không sở hữu cổ phiếu CXH nào. giao tế thực hiện ngày 29/9/2016.

Nêu tên 48 mẽ cổ phiếu lọt “danh sách đen” cảnh báo giao tế sàn UpCOM ngữ HNX