SRO CHÍ TÔN

Chào các lữ khách!
Alphatest: 27/09/2016
Open Chính Thức: 13h00 01/10/2016

Chức năng Ingame:
- Tên Máy Chủ: SRO CHÍ TÔN
- Xử lý hack đồ nhanh chóng
- Chống Disconnect 100%

Trang chủ:http://srochiton.com
Diễn đàn: http://forum.srochiton.com
Gruop :https://www.facebook.com/groups/1110559689009055/

Thông tin rate:

- Race: Asi & Eu
- Max Lv: 120
- Item: D13
- Exp/Sp Rate: 300X
- Drop Item : 17x
- Gold drop : 5x
- Skill Max : 120
-
- Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định, không có tình trạng gold mất giá

- GM cực kỳ nhiệt tình online 18/24
- Là 1 sever cày cuốc, đồ sun ổn định không tràn lan như các Sv khác


Hỗ trợ Open chính thức:
- Full Sun Cấp 11 + 15 (Max blue + Chỉ số)
- Pet 30 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 10.000.000 SP
- 100.000 Gold
- Và số vật phẩm khác
Với sự nhiệt tình từ đội ngũ Quản Trị Viên,