Trang Chủ:http://chivuong.net
Facebook: https://www.facebook.com/chivuong.net/


Thời gian Thử Nghiệm: 10h00 Chủ Nhật Ngày 09/10/2016
Thời gian Khai Mở: 13h00 Thứ 2 Ngày 10/10/2016

Máy Chủ Cày Xu Miễn Phí,Không Đua Top

Hỗ trợ tân thủ:

* Lv 130
* 10 Lệnh bài tử mãng
* Ngựa chiếu dạ ngọc sư tử
* Thần hành phù
* Thổ địa phù vô hạn
* Túi máu pk
* Túi máu train
* Tiên thảo lộ
* Minh Phượng Lễ Hôp
* Phi Phong 6
* Nhận max kỹ năng 90+120+150+180
* Trang sức Long Đảm
* Trang sức Cuồng Lan
* Ngũ hành ấn


Nhận thưởng mốc cấp độ:
* Mốc lv 135 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 140 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 145 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 150 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 155 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 160 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 165 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 170 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 175 : Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 180 : Kim Ô Lệnh


Nhận thưởng mốc Trùng Sinh:
* Mốc trùng sinh 1 lv 150 : 100 Hộ Mạch Đơn + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 2 lv 150 : 200 Hộ Mạch + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 3 lv 150 : 300 Hộ Mạch + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 4 lv 150 : 400 Hộ Mạch + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 5 lv 150 : 500 Hộ Mạch + Danh hiệu vòng sáng


Tín năng:
* Tống Kim
* Liên Đấu
* Dã Tẩu
* Vượt Ải
* Tín Sứ
* Phong Lăng Độ
* Boss sát thủ
* Boss Hoàng Kim
* Kiếm Gia
* Viêm Đế
* Vận Tiêu
* Bày bán
* Rao vật phẩm kênh chát
* Bang Hội
* Khu vực bang hội
* Công thành chiến
* Thiên tử
* Các giải đấu
* Trùng sinh
* Chuyển phái
* Đổi tên nhân vật
* Đổi giới tính
* Danh hiệu vòng sáng
* Nâng cấp Phi Phong,Ngũ Hành Ấn,Trang sức
* Nâng cấp thú cưỡi

Kính mong game thủ gần xa trãi nghiệm.