WEBGAME MA VỰC MIỄN PHÍ CÓ XÚC TIẾN

- Nhận ngay 99.000.000 Ma thạch khóa khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
- Tặng ngay Lvl 90 khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
- Nhận 5.000 Ma thạch không khóa mỗi ngày
- Nhiệm vụ nhận trang bị tím gia tăng nhanh lực chiến miễn phí
- Tặng full set trang bị tím khi hoàn thành 100 nhiệm vụ đầu tiên
- Tỷ lệ nạp ma thạch gấp 10 so với các game khác cùng thể loại trên thị trường
- Chương trình xúc tiến nhận Acoin ( lần đầu tiên có mặt tại webgame Việt )
- Báo danh hàng ngày tăng tỷ lệ quy đổi quà
- Mốc trở thành VIP cực thấp tăng giá trị quy đổi
- Post bài diễn đàn quảng cáo nhận xu
- Ghép ảnh nhận xu
- Lực chiến đẹp nhận xu
Đăng bài viết trên tại các diễn đàn quảng cáo webgame miễn phí.
Chuyển liên kết bài viết về fanpage của Ma Vực Thế Giới, chờ quản trị viên kích hoạt Acoin.
Một số diễn đàn tham khảo http://www.4rkinggame.com, http://gameprivate.vn,
http://kenhgamez.com, http://www.gameprivate.com.vn,.v.v.
http://mv.avo.vn/