"Khi tất cả mọi thứ đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay đi lên là do ngược gió, không phải cùng chiều với gió", trung tâm espeed là một trong những câu nói bất hủ của Henry Ford, cha đẻ của ngành công nghiệp ôtô hiện đại.
Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford

>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch espeed đa cấp


Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch trung tâm espeed

Cùng học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Henry Ford
>> Xem bản dịch