Link đây http://g2.ggdrive.cn/game.php?FQID=3
anh em chơi sv 3 nhé

free 500 triệu vàng

sv có xúc tiến nhé

hết vàng có thể đi chiến trường vào lúc 18h40 để đổi vàng nhé ( 300 danh vọng chiến trường đổi đc 100 triệu vàng )

chiến tích + beri + danh vọng + lực HĐ + cá + nguyên liệu


Anh em vào biển tây màu cam công hội AE_VN nhé

Xem Thêm Tại : http://www.4rkinggame.com/t290435-topic#ixzz4N3VEHTQu
Nguồn : http://www.4rkinggame.com