Trang chủ: http://kiemthe.prigame.net

Tài khoản: http://id.prigame.net

[​IMG]

**** Open giới hạn mở cấp 89 trong 1 tuần x2 Kinh nghiệm ****

Hỗ trợ tân thủ:
Nhân vật mới tạo nhận ngay cấp 50
Thú Cưỡi + Trang bị cam 5x +8
1 Ức Bạc khóa
1000 Vạn Đồng khóa
3 Túi Kim Ngọc 18 ô
3000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Tinh Hoạt Lực 20000
Đạt cấp 89 nhận trang bị cam 10x +12
Nhận thưởng hàng ngày: (yêu cầu cấp 60)
10 Vạn Bạc khóa + 1 Vạn Đồng khóa
Nhận thưởng online: (yêu cầu cấp 60)
15 phút: 10 Vạn Bạc khóa + 1 Vạn Đồng khóa
30 phút: 10 Vạn Bạc khóa + 2 Vạn Đồng khóa
90 phút: 20 Vạn Bạc khóa + 5 Vạn Đồng khóa
150 phút: 50 Vạn Bạc khóa + 10 Vạn Đồng khóa
Vip thưởng hàng ngày:
Vip cấp 1 (20V Đồng)​
Tinh Hoạt Lực 3000
10 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
1 Huyền Tinh cấp 8
Vip cấp 2 (100V Đồng)​
Tinh Hoạt Lực 4000
20 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
2 Huyền Tinh cấp 8
Vip cấp 3 (200V Đồng)​
Tinh Hoạt Lực 5000
30 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
1 Huyền Tinh cấp 9
Giết Boss:
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nguyên Bảo
Huyền Tinh
Bạch Hổ Đường:
Nguyên Bảo
Kinh nghiệm
Huyền Tinh
Mông Cổ Tây Hạ Top 10:
Top 1​
5000 Nguyên Bảo
1000 Ngũ Hành Hồn Thạch
1 Hòa Thị Ngọc
1 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 7
Đồng khóa 3 Vạn
Bạc thường 15 Vạn
Top 2​
3000 Nguyên Bảo
1 Hòa Thị Ngọc
1 Huyền Tinh 8
Đồng khóa 2 Vạn
Bạc thường 10 Vạn
Top 3​
2000 Nguyên Bảo
1 Hòa Thị Ngọc
1 Huyền Tinh 8
Đồng khóa 1 Vạn
Bạc thường 7 Vạn
Top 4​
1000 Nguyên Bảo
1 Huyền Tinh 7
Đồng khóa 1 Vạn
Bạc thường 4 Vạn
Top 5-10​
1000 Nguyên Bảo
1 Huyền Tinh 7
Đồng khóa 1 Vạn
Bạc thường 1 Vạn
Thưởng tích lũy 3000 điểm​
2 Huyền Tinh 7
2000 Nguyên Bảo
Du Long Các:
200 lần 1 ngày
Rương Cao Quý:
15 Rương 1 tuần
Ngẫu nhiên HT và Tiểu Du Long Lệnh