WEBGAME MA VỰC MIỄN PHÍ CÓ XÚC TIẾN

- Nhận ngay 99.000.000 Ma thạch khóa khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
- Tặng ngay Lvl 90 khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
- Nhận 5.000 Ma thạch không khóa mỗi ngày
- Nhiệm vụ nhận trang bị tím gia tăng nhanh lực chiến miễn phí
- Tặng full set trang bị tím khi hoàn thành 100 nhiệm vụ đầu tiên
- Tỷ lệ nạp ma thạch gấp 10 so với các game khác cùng thể loại trên thị trường
- Chương trình xúc tiến nhận Acoin ( lần đầu tiên có mặt tại webgame Việt )
- Báo danh hàng ngày tăng tỷ lệ quy đổi quà
- Mốc trở thành VIP cực thấp tăng giá trị quy đổi
- Post bài diễn đàn quảng cáo nhận xu
- Ghép ảnh nhận xu
- Lực chiến đẹp nhận xu
Tài Khoản: biladen147