Với nhiều tính năng nhằm tìm lại cố nhân ngày xưa của 1 kiếm thế huyền thoại, kiếm thế 14 phái với Sv: Thiếu lâm sẽ mang tất cả những gì dĩ vãng trở về hiện thực, tính năng hót kèm theo phân thưởng hấp dẫn, cân bằng thực tế giữa đại gia và dân cày, có những món có tiền cũng k có đc, thân mời ae hảo hữu gần xa cùng xông pha trận mạc
link diễn đàn: forum.prigame.net
link tải: down.prigame.net
link đăng kí: id.prigame.net