Như tiêu đề. Cần tuyển 1 vài Anh Em làm đối tác để kinh doanh lĩnh vực Game Private Kiếm Thế.
Cách Thức:
Source Game + Dev Game do mình tiếp quản.
Bên đối tác chiệu phần kinh phí làm game
Lợi nhuận: Ăn chia đều 5-5
Nếu ae nào có hứng thú thì vui lòng liên hệ SDT: 0928.148.238 Mình tên Duy
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012157818057