• Người tạo chủ đề kakadk
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,688
K

kakadk

New member
-VLTK1 KHÔNG CÀY LEVEL - HÌNH THỨC CHƠI MỚI.
-Hỗ Trợ Max Trùng Sinh 5 - Skill - Thú Cưỡi.
-Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
-Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
-Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
-Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
_____________MÁY CHỦ Ỷ THIÊN________________
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
_Đăng Ký: http://ythien.vltk4vn.com/taikhoan/
_Tải Game: https://goo.gl/GnCTEK
_Video Cài Game:
_Chat Trực Tiếp: https://www.facebook.com/vltk4vnn/inbox/
_____________________________________________
Thông Tin Về Server:
-Lần đầu tiên mang đến 1 hình thức chơi game - KHÔNG CÀY LEVEL.
-Phù hợp - TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

-Hoạt Động Chính: TỐNG KIM - CÀY TRANG BỊ
-Giới Hạn: 6 Acc/ PC

-Trang Bị: Hoàng Kim Tử Mãng, Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long, Tinh Sương, Hắc Thần.
-Hệ Thống kỹ năng: Skill 90, 120, 150, 180.
-Hệ Thống Thú Cưỡi, Phi Phong, Trang Sức, Ấn Hoàng Đế cực kỳ phong phú.
-Hệ Tống Tài Khoản VIP 1 --> VIP 12 độc quyền.
Thông Tin Về Hỗ Trợ:

-8 Tiên Thảo Lộ, 5 Túi Máu Tân Thủ.
-3 Skill 90, 1 Đại Thành Bí Kiếp 90, Kỹ Năng 120, Đại Thành Bí Kiếp 120.
-1 Vé Hoàng Kim - Mở ra Trang Bị Hoàng Kim HNL.
-1 Bộ Trang Bị tăng 80% Kinh Nghiệm - HSD 3 Ngày.
-1 Ngựa 120, 1 Tiên Thảo Lộ 8h.
-1 Bộ Trang Bị Vân Lộc.
-1 Vũ Khí Tử Mãng.
-1 Thú 150 , 1 Phi Phong 3, 1 Bí Kiếp 150, 1 Đại Thành Bí Kiếp 150.
Sau khi nhận đầy đủ những hỗ trợ trên, tiếp tục nhận Level 200 + Bắc đẩu trường sinh thuật[Dùng để Trùng Sinh] --> Đến NPC Chuyển Sinh Lão Nhân để Trùng Sinh 1--> Tiếp tục quay lại nhận Level 200 + Bắc đẩu trường sinh thuật -->...--> Đến khi nào Trùng Sinh 5.
Chú ý: Khi trùng sinh 5, các bạn sẽ được hỗ trợ Level 180, 20 Level cuối của Trùng Sinh 5 là để các bạn tranh đua nho nhỏ.

 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
 
K

kakadk

New member
-VLTK1 KHÔNG CÀY LEVEL - HÌNH THỨC CHƠI MỚI.
-Hỗ Trợ Max Trùng Sinh 5 - Skill - Thú Cưỡi.
-Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
-Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
-Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
-Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
-VLTK1 KHÔNG CÀY LEVEL - HÌNH THỨC CHƠI MỚI.
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
VLTK1 KHÔNG CÀY LEVEL - HÌNH THỨC CHƠI MỚI.
 
K

kakadk

New member
-OPEN BETA: 12:00 ngày 10/9/2017.
-OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
VLTK1 KHÔNG CÀY LEVEL - HÌNH THỨC CHƠI MỚI.
-Hỗ Trợ Max Trùng Sinh 5 - Skill - Thú Cưỡi.
-Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
-Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
-Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
-Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
-VLTK1 KHÔNG CÀY LEVEL - HÌNH THỨC CHƠI MỚI.
-Hỗ Trợ Max Trùng Sinh 5 - Skill - Thú Cưỡi.
-Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
-Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
-Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
-Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
-VLTK1 KHÔNG CÀY LEVEL - HÌNH THỨC CHƠI MỚI.
-Hỗ Trợ Max Trùng Sinh 5 - Skill - Thú Cưỡi.
-Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
-Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
-Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
-Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top