• Người tạo chủ đề kakadk
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,905
K

kakadk

New member
Hỗ Trợ Trang Bị - Skill - Thú Cưỡi.
Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
_____________MÁY CHỦ ĐỒ LONG________________
_OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
_OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
_Đăng Ký: http://dolong.vltk4vn.com/taikhoan/
_Tải Game: http://www.vltk4vn.com/p/tinh-kiem.html
_Video Cài Game: https://goo.gl/gpH4BE
_Cách Đăng Ký: https://goo.gl/9DEq4F
_Chat Trực Tiếp: https://www.facebook.com/vltk4vnn/inbox/
_____________________________________________
Hỗ Trợ Tân Thủ:
-Level 150, 8 Tiên Thảo Lộ, 10 Túi Máu Tân Thủ, Vòng Sáng Tân Thủ đến Level 180.
-3 Skill 90, 1 Đại Thành 90, Kỹ Năng 120.
-1 Vé Hoàng Kim - Mở ra Trang Bị Hoàng Kim HNL.
-1 Bộ Trang Bị tăng 80% Kinh Nghiệm - HSD 3 Ngày.
-Quà 120: 1 Ngựa 120, 1 Tiên Thảo Lộ 8h.
-Quà 130: 1 Bộ Trang Bị Vân Lộc.
-Quà 140: 1 Vũ Khí Tử Mãng.
-Quà 150: 1 Thú 150 , 1 Phi Phong 3, 1 Bí Kiếp 150, 1 Đại Thành 150.
-Quà 160: 1 Lệnh Bài Tử Mãng- Khóa
-Quà 170: 1 Lệnh Bài Tử Mãng- Khóa
-Quà 180: 1 Lệnh Bài Tử Mãng- Khóa
-Quà 190: 1 Lệnh Bài Tử Mãng- Khóa
-Chuyển Sinh 1: 1 Lệnh Bài Kim Ô- Khóa.
-Chuyển Sinh 2: 1 Lệnh Bài Bạch Hổ- Khóa.
-Chuyển Sinh 3: 1 Lệnh Bài Xích Lân- Khóa.
-Chuyển Sinh 4: 1 Skill CS4, 1 Lệnh Bài Minh Phượng- Khóa
CẢI LÃO 1 -->10: 1 Trang Bị Đằng Long Ngẫu Nhiên, phần thưởng Cải Lão.
__________________________________________________ _____
Thông tin game:
-Giới hạn: 6acc /pc
-Drop: Cày Level Nhanh, Rơi Vàng Nhiều.
-Trang Bị: Vân Lộc, Tử Mãng, Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long, Tinh Sương.
-Thú Cưỡi: Hệ thống phong phú, đẹp mắt.
-Trang Sức, Ấn, Phi Phong, Vòng Sáng, Mặt Nạ Full.
-Hệ Thống tài khoản VIP1 -->VIP12 theo xu hướng các game hiện nay.
-Trùng Sinh: 1--> 5 Chuẩn ViNa
-Cải Lão: 1 --> 10.
__________________________________________________ _____
Hoạt động:
-Cày Tiền: Map9x, Map15x.
-Cày Xu: Dã Tẩu, Tống Kim.
-Full Hoạt Động Như Vina

 
K

kakadk

New member
_OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
 
K

kakadk

New member
_OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
 
K

kakadk

New member
_OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
 
K

kakadk

New member
Hỗ Trợ Trang Bị - Skill - Thú Cưỡi.
Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
Hỗ Trợ Trang Bị - Skill - Thú Cưỡi.
Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
_OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
_OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
New
OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
_OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
Hỗ Trợ Trang Bị - Skill - Thú Cưỡi.
Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
_OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
_OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
OPEN BETA : 12:00 ngày 25/8/2017.
_OPEN TEST: Ngay Hôm Nay
 
K

kakadk

New member
Hỗ Trợ Trang Bị - Skill - Thú Cưỡi.
Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
Hỗ Trợ Trang Bị - Skill - Thú Cưỡi.
Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh
 
K

kakadk

New member
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
K

kakadk

New member
Hoạt động:
-Cày Tiền: Map9x, Map15x.
-Cày Xu: Dã Tẩu, Tống Kim.
-Full Hoạt Động Như Vina
 
K

kakadk

New member
Hỗ Trợ Trang Bị - Skill - Thú Cưỡi.
Chỉ việc Cày Đồ từ PK Tống Kim + Công Thành Chiến.
Bạn Không có Tiền ==> Bỏ Thời Gian Cày.
Bạn Không có Thời Gian ==> Bỏ Tiền Nạp.
Tham Gia Trải Nghiệm Ngay Và Chia Sẻ Mạnh!
 
Top