• Người tạo chủ đề vltk1.com
 • Ngày bắt đầu
 • Lượt xem 2,350
V

vltk1.com

New member
Hỗ Trợ Tân Thủ
  • Nhận cấp 90
  • 3 Tiên Thảo Lộ
  • 1 Thần Hành Phù
  • 1 Hồi Thành Phù Nhỏ
  • 1 Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
  • 10 Vân Lộc Lệnh
  • 1 Túi máu hỗ trợ train
  • 1 Set Hồng Ảnh
  • Miễn Phí Kỹ Năng 90 + 120 + 150 + 180
Nhận Thưởng Đạt Đẳng Cấp


Đạt cấp 100
  • 3 Tiên Thảo Lộ
  • 1 Ngựa Phi Vân
  • 10 Thương Lang Lệnh
Đạt cấp 120  • 3 Tiên Thảo Lộ
  • 1 Ngựa Bôn Tiêu
  • 10 Huyền Viên Lệnh
  • 1 Phi Phong Phá Quân
  • 1 Bảo Ngọc[1 Sao]
Đạt cấp 140  • 3 Tiên Thảo Lộ
  • 1 Ngựa Bôn Tiêu
  • 10 Tữ Mảng Lệnh
  • 1 Ngũ Hành Ấn[1 Sao]
Đạt cấp 150  • 3 Tiên Thảo Lộ
  • 1 Ngựa Bôn Tiêu
  • 10 Tữ Mảng Lệnh
  • 1 Ngũ Hành Ấn[1 Sao]
  • 2 Phi Phong Kình Lôi [1 Sao]
  • 5 Túi máu
  • 1 Tân Thủ Cẩm Nang
Thông tin máy chủ:
Cập nhập hạng ? chuẩn VNG

 • Cày Tiền Đồng Miễn Phí.
 • Ghép Event bằng tiền vạn.
 • Sử dụng Event ra lệnh bài trang bị.
 • Chế tạo lệnh bài trang bị đơn giãn.
 • Phiên bản chuẩn 11 phái.
 • Auto ngoài.
 • Vòng sáng và danh hiệu Vip cho nhân vật Top 10.
 • Sử dụng trang bị: Kim Ô,Bạch Hổ,v.v...
 • Thú Cưỡi Vip.
 • Hệ Thống Nâng Cấp trang bị mới.
 • Trang sức.
 • Phi Phong.
 • Ngũ Hành Ấn.
 • Hệ thống bang hội.
 • Thú cưỡi đa dạng.
 • Đổi tên nhân vật.
 • Chuyển phái.
 • Nhiệm vụ hằng ngày.
 • Vé số may mắn.
 • Nhặt Sao Hạnh Phúc.
 • Chế tạo bảo rương trang bị.
 • Bày bán vật phẩm.
 • Trùng Sinh khi cấp độ 200(máy chủ có giới hạn theo giai đoạn).
 • Dã Tẩu kinh nghiệm phong phú.
 • Viêm Đế.
 • Vượt Ải.
 • Tống Kim.
 • Tín Sứ.
 • Vận Tiêu.
 • Phong Lăng Độ.
 • Boss Sát Thủ.
 • Boss Hoàng Kim.
 • Công Thành Chiến.
 • Thiên Tử (trang bị duy nhất trong máy chủ + tiền vạn).
 • Còn nhiều tín năng .v.v..
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top