T

tigon

New member
VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 1 - KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI (Phiên Bản Nội Bộ)


PHIÊN BẢN 2009 NỘI CÔNG ĐẶC BIỆT - LỐI CHƠI HẤP DẪN
TRANG BỊ XANH, HUYỀN TINH (TÍM), AB, ĐQ, HKMP, THIÊN TỨ
Phiên bản 8ACC/PC/IP Giúp AE tự do tham gia các hoạt động, Cày đồ, Vượt Ải, Viêm Đế, Train,,,,,,,,,v.v,,
Thời Gian TEST: 11H T2 19-9-2022
Thời Gian OPEN: 13H T7 24-9-2022

————————————————
Trang chủ : https://jxtruymenh.com/
Tải game : https://jxtruymenh.com/content.php?i=download
————————————————
THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ
✓ Giới hạn 8 ACC/PC/IP
✓ Hỗ trợ nhân vật đạt cấp 90
✓ Hỗ trợ ngựa 8x 1 tháng
✓ Hỗ trợ vòng phục hồi sinh lực - nội lực đến 100
✓ 1 Thần Hành Phù, 1 Thổ Địa Phù
✓ 1 Set Kim Phong
✓ 1 Quyển Bí Kíp 8x
✓ 1 Quyển Đại Thành Bí Kíp 9x
————————————————
THÔNG TIN ĐUA TOP TỐNG KIM
THỜI GIAN: 21H - 22H CÁC NGÀY 24-25-26/09/2022
PHẦN THƯỞNG MỖI NGÀY BAO GỒM
✓ TOP 01: 05 KNB
✓ TOP 02: 03 KNB
✓ TOP 03: 03 KNB
✓ TOP 04: 03 KNB
✓ TOP 05: 02 KNB
✓ TOP 06: 02 KNB
✓ TOP 07: 02 KNB
✓ TOP 08: 01 KNB
✓ TOP 09: 01 KNB
✓ TOP 10: 01 KNB
————————————————
————————————————
JX TRUY MỆNH -️ VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 1 PHIÊN BẢN 2009
Trang chủ: https://jxtruymenh.com/
Page: https://jxtruymenh.com/content.php?i=download
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top