• Người tạo chủ đề gamevnhay
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,045
G

gamevnhay

New member
Game {{ Liên Minh Web }} - Tham gia Test nhận Thẻ Cào
Trang chủ : http://lienminh.zuzugame.com or http://lmw.zuzugame.com

Thời gian test : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05

1: Tặng 1.000.000 KNB cho tất cả tài khoản tham gia game
[Huyền Thoại Thức Tỉnh] Để mang lại lợi ích tốt nhất đến các game thủ, AD sẽ mở event đua top để các bạn có hứng thú hơn trong quá trình chơi game.
2. Thời Gian : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05
3. Tặng thêm 1.000.000 KNB khi share + tag bài viết trên fanpage
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
5. Nạp thẻ hoàn trả x2 :
Trong thời gian alphatest tỷ lệ nạp thẻ là : 10.000 VNĐ = 100.000 KNB web
☀ Tất cả tài khoản nạp trong AP sẽ được hoàn lại x2 khi OB

 
Last edited:
G

gamevnhay

New member
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
 
G

gamevnhay

New member
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
 
G

gamevnhay

New member
1: Tặng 1.000.000 KNB cho tất cả tài khoản tham gia game
[Huyền Thoại Thức Tỉnh] Để mang lại lợi ích tốt nhất đến các game thủ, AD sẽ mở event đua top để các bạn có hứng thú hơn trong quá trình chơi game.
2. Thời Gian : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05
3. Tặng thêm 1.000.000 KNB khi share + tag bài viết trên fanpage
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
 
G

gamevnhay

New member
Thời gian test : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05

1: Tặng 1.000.000 KNB cho tất cả tài khoản tham gia game
[Huyền Thoại Thức Tỉnh] Để mang lại lợi ích tốt nhất đến các game thủ, AD sẽ mở event đua top để các bạn có hứng thú hơn trong quá trình chơi game.
2. Thời Gian : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05
3. Tặng thêm 1.000.000 KNB khi share + tag bài viết trên fanpage
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
5. Nạp thẻ hoàn trả x2 :
Trong thời gian alphatest tỷ lệ nạp thẻ là : 10.000 VNĐ = 100.000 KNB web
☀ Tất cả tài khoản nạp trong AP sẽ được hoàn lại x2 khi OB
 
G

gamevnhay

New member
1: Tặng 1.000.000 KNB cho tất cả tài khoản tham gia game
[Huyền Thoại Thức Tỉnh] Để mang lại lợi ích tốt nhất đến các game thủ, AD sẽ mở event đua top để các bạn có hứng thú hơn trong quá trình chơi game.
2. Thời Gian : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05
3. Tặng thêm 1.000.000 KNB khi share + tag bài viết trên fanpage
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
5. Nạp thẻ hoàn trả x2 :
Trong thời gian alphatest tỷ lệ nạp thẻ là : 10.000 VNĐ = 100.000 KNB web
☀ Tất cả tài khoản nạp trong AP sẽ được hoàn lại x2 khi OB
 
G

gamevnhay

New member
Thời gian test : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05

1: Tặng 1.000.000 KNB cho tất cả tài khoản tham gia game
[Huyền Thoại Thức Tỉnh] Để mang lại lợi ích tốt nhất đến các game thủ, AD sẽ mở event đua top để các bạn có hứng thú hơn trong quá trình chơi game.
2. Thời Gian : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05
3. Tặng thêm 1.000.000 KNB khi share + tag bài viết trên fanpage
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
5. Nạp thẻ hoàn trả x2 :
Trong thời gian alphatest tỷ lệ nạp thẻ là : 10.000 VNĐ = 100.000 KNB web
☀ Tất cả tài khoản nạp trong AP sẽ được hoàn lại x2 khi OB
 
G

gamevnhay

New member
Thời gian test : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05

1: Tặng 1.000.000 KNB cho tất cả tài khoản tham gia game
[Huyền Thoại Thức Tỉnh] Để mang lại lợi ích tốt nhất đến các game thủ, AD sẽ mở event đua top để các bạn có hứng thú hơn trong quá trình chơi game.
2. Thời Gian : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05
3. Tặng thêm 1.000.000 KNB khi share + tag bài viết trên fanpage
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
5. Nạp thẻ hoàn trả x2 :
Trong thời gian alphatest tỷ lệ nạp thẻ là : 10.000 VNĐ = 100.000 KNB web
☀ Tất cả tài khoản nạp trong AP sẽ được hoàn lại x2 khi OB
 
G

gamevnhay

New member
Thời gian test : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05

1: Tặng 1.000.000 KNB cho tất cả tài khoản tham gia game
[Huyền Thoại Thức Tỉnh] Để mang lại lợi ích tốt nhất đến các game thủ, AD sẽ mở event đua top để các bạn có hứng thú hơn trong quá trình chơi game.
2. Thời Gian : Từ 14h ngày 04/05 - 14h ngày 06/05
3. Tặng thêm 1.000.000 KNB khi share + tag bài viết trên fanpage
4. Phần thưởng : Chỉ đua top cấp độ
- Hạng 1 : Thẻ 200.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 2 : Thẻ 150.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 3 : Thẻ 100.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 4,5 : Thẻ 50.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
- Hạng 6-20 : Thẻ 20.000 VNĐ ( Được chọn loại thẻ )
5. Nạp thẻ hoàn trả x2 :
Trong thời gian alphatest tỷ lệ nạp thẻ là : 10.000 VNĐ = 100.000 KNB web
☀ Tất cả tài khoản nạp trong AP sẽ được hoàn lại x2 khi OB
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top